YB SK Beveren strijdt voor erkenning met procedure tegen KBVB voor BAS

27.06.2017
Article 01 800x500 sfeer

Yellow Blue SK Beveren heeft vorige week een procedure opgestart tegen de KBVB bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De club strijdt hierbij voor haar erkenning m.b.t. de naam van de club, alsook wat betreft het fan-owned karakter van de door supporters bestuurde voetbalclub.

Yellow Blue SK Beveren is in 2011 opgestart met als doelstelling om KSK Beveren te doen herleven en herop te starten als actieve voetbalploeg. Na een herstart in de laagste reeks van het Belgische voetbal, is de Beverse club intussen reeds in 2de provinciale beland.

Naast haar sportieve ambities om op termijn terug in het nationale voetbal te geraken, doet de club er alles aan om haar eigenheid als opvolger van KSK Beveren te bewerkstelligen, alsook om haar uniek karakter als enige fan-owned club in België te promoten.

In dit kader heeft de club in april een aanvraag tot naamswijziging gedaan bij de KBVB. In het bijzonder vroeg de club aan de KBVB om vanaf 1 juli 2017 onder de naam Yellow Blue Supporterskring Beveren (afgekort YB SK Beveren) verder te gaan.

Nadat de administratieve diensten van de KBVB dit voorstel eerst hadden aanvaard, mits een eventuele aanpassing van de afkorting naar Yellow Blue SK Beveren, heeft het uitvoerend comité van de KBVB uiteindelijk geweigerd om de aanvraag goed te keuren. Op de zitting van 18 mei 2017 oordeelde het Uitvoerend Comité dat de term “supporterskring” niet aanvaardbaar is, noch enige andere naam die kan afgekort worden tot SK.

In de daaropvolgende dagen wees onze club op de willekeur van deze beslissing, gezien de talrijke voorbeelden waarbij de voetbalbond wel naamswijzigingen goedkeurde die verwarring konden scheppen tussen twee clubs (alsof YB SK Beveren en KSK Beveren zo verwarrend zijn, althans op het gebied van de naam). Men hoeft het zelfs niet ver te zoeken: SK Sint-Niklaas en SKB Sint-Niklaas bevinden zich om de hoek, naast talrijke andere voorbeelden van clubs die gelijkaardige namen hebben.

Pas op 30 mei 2017 antwoordde de voetbalbond kort en incorrect het volgende: “In uw geval vindt het Uitvoerend Comité het niet opportuun dat men voor een “voetbalclub” de benaming “supporterskring” zou gebruiken. De KBVB veranderde het geweer plots van schouder en richtte zich bij haar weigering voornamelijk op de term “supporterskring” dat niet kon aanvaard worden.

Als enige club in het land die door fans bestuurd wordt, zou de naam Supporterskring voor YB SK Beveren dan ook een minimale vorm van erkenning zijn m.b.t. haar uniek karakter inzake supporterswerking. Wanneer men dan ook nog eens een blik werpt op de “opportuniteit” van andere clubnamen, zonder afbreuk te willen doen aan de creativiteit van de stichters, wordt de willekeur van de beslissing enkel nog duidelijker. Bonanza, City Pirates, SK Gerda, Grenstrappers Kolonie of FC Elephant: het is slechts een kleine greep uit de wondere wereld van de Belgische voetbalnamen die zonder enige problemen wél werden aanvaard door de KBVB.

Om deze reden heeft onze club beslist om de weigering tot naamswijziging aan te vechten bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, het BAS dus. Onze club laat zich hierbij bijstaan door Mr. Johny Maeschalck, professor sportrecht, die reeds eerder Tom Boonen, Greg Van Avermaet, en clubs als Antwerp en Club Brugge bijstond in diverse procedures.

De arbitrageprocedure werd zopas opgestart, en zal behandeld worden op de hoorzitting bij het BAS van 27 juli 2017 om 18u.

Onze club hoopt op gerechtigheid en hoopt met deze actie de nodige erkenning te verkrijgen m.b.t. haar statuut als opvolger van KSK Beveren, alsook als enige Belgische club die werkt onder het fan-owned principe (waarbij zij lid is van SD Europe).

Wij wensen verder ook te melden dat het hier enkel en alleen gaat om de naam van onze club voor de KBVB. Voor alle andere doeleinden zullen wij steevast de naam YB SK Beveren blijven hanteren, net als het logo en de clubkleuren. De club heeft hierop ook alle rechten.

Sinds 20 oktober 2016 heeft de vzw Eskabee 1935 namelijk alle rechten op de naam en het logo van (K)SK Beveren in handen. De naam (K)SK Beveren en ons schitterende logo behoren dus tot de intellectuele eigendom van onze club en werden alzo ingeschreven in het Merkenregister van de BENELUX, en dat voor de komende tien jaar.

Vercauteren
Vanwynsberghe
Bouwwerkenpieters
Dena
Fitrama