Yellow Blue Supporterskring Beveren wint procedure voor het BAS

10.08.2017
Article 01 800x323 ybskbeveren

Yellow Blue Supporterskring Beveren wint procedure voor het BAS

Vanmiddag kreeg het bestuur van YB SK Beveren te horen dat zij van het Belgische Arbitragehof voor de Sport gelijk heeft gekregen in haar zaak tegen de KBVB omtrent haar voorgestelde naamswijziging.

Reeds op de hoorzitting was gebleken dat de arbitragecommissie zich ernstige vragen stelde bij zowel de werkwijze als de motivering die onze nationale voetbalbond had gebruikt bij de weigering om onze naamswijziging goed te keuren. Het bleef echter de vraag in welke sanctie deze vragen zich zouden vertalen.

Het belangrijkste argument dat de KBVB opwierp was het feit dat zowel de afkorting als de volledige versie van onze clubnaam, met name Yellow Blue SK Beveren (voluit Yellow Blue Supporterskring Beveren) 'verwarring' zouden scheppen met KSK Beveren, ons allen bekend en bemind. Het BAS besliste echter dat er van verwarring hoegenaamd geen sprake is.

Het tweede argument van de KBVB bestond erin de opportuniteit van de term “Supporterskring” voor een voetbalclub in vraag te stellen. Het BAS stelde echter dat in geen enkele mate werd gemotiveerd waarom deze naam niet opportuun was voor een voetbalclub (en al zeker niet in ons uniek geval). Ten tweede stelde het BAS dat bezwaren tegen de opportuniteit van een naam geen steun vinden in het Bondsreglement en dus niet toegelaten zijn.

Om het in mensentaal te zeggen: Yellow Blue Supporterskring Beveren heeft niet alleen een schitterende naam, maar ook een naam die zij ten volle verdient te gebruiken! Het is alweer een belangrijke stap in onze onophoudelijke strijd naar erkenning!

Concreet gezien wordt de beslissing tot weigering van de naamswijziging van de KBVB van 18 mei 2017 vernietigd en wordt de KBVB vanaf vandaag verplicht om de naam Yellow Blue Supporterskring Beveren (afgekort Yellow Blue SK Beveren) als officiële benaming te gebruiken.

Als club zijn wij uiteraard bijzonder tevreden met deze uitspraak, die echter niks anders dan rechtvaardigheid betekent. Het is een erkenning die verdiend is na jarenlang hard werken voor een betere voetbaltoekomst. Wij wensen echter dat de samenwerking tussen onze club en de KBVB voortaan in dialoog zal verlopen en niet via een arbitrale procedure.

Om te eindigen wensen wij van harte meester Maeschalck en zijn confrater meester De Saedeleer te bedanken voor hun professionele aanpak van het dossier, waarin mede dankzij hen een succesvolle afloop is bereikt!

Met sportieve groeten,

Het bestuur van Yellow Blue SK Beveren!

Vercauteren
Vanwynsberghe
Bouwwerkenpieters
Dena
Fitrama