Supportersinspraak

SD Europe

Sdeurope

Missie Supporters Direct (Europe)

“Hun doel is het promoten van duurzame sportclubs die worden beheerd door hun fans.”

Ze zijn actief in Europa - van Rusland tot Ierland en van Finland tot Spanje - met als doel de supporters en hun lokale gemeenschappen te helpen meer openheid te creëren in hun sportclubs.

Voor sommige fans betekent dit dat zij hen helpen met de uitbouw van een sportclub die op democratische manier wordt geleid, zoals reeds gebeurde in onder meer Zweden, Duitsland, Spanje, Ierland, Israël, Italië, België en Engeland. Voor andere fans betekent dit dat we hen helpen om de juiste vragen te stellen aan de beleidsmensen, geld in te zamelen om aandelen te kopen van hun club en om een stem te hebben in de bestuurskamer wanneer belangrijke beslissingen worden genomen.

Een voetbalclub steunen betekent veel meer dan 90 minuten kijkplezier per week. Voorzitters, eigenaars, managers, trainers en spelers komen en gaan, maar de fans blijven. Supporters Direct is van oordeel dat de betrokkenheid van de fans niet mag worden onderschat en dat men hen dient te beschouwen als aandeelhouders van hun club. De meeste supporters die werden ontmoet, gaan hiermee akkoord.

Supporters Direct voert tevens campagne om de sociale, culturele en economische waarde van sportclubs te erkennen. De organisatie is de belangrijkste vereniging die ervoor ijvert om sportclubs op een verantwoorde manier te besturen en ze financieel stabiel te maken. SD is zelf volledig in handen van haar leden en ze helpt supporters om een soortgelijke structuur te creëren zodat ze invloed kunnen uitoefenen op het gevoerde beleid en zelfs mede-eigenaar kunnen worden van hun club.

Supporters Direct (Europe) is de enige vereniging die expliciet sportclubs promoot waarvan de supporters en/of de gemeenschap eigenaar zijn/is. Wanneer u meer wenst te weten omtrent hun werk in Europa, een nieuwe sportclub wil oprichten of jouw bestaande club graag zou helpen, aarzel dan niet hen te contacteren via Ben Shave (Supporters Direct Europe).

Het Project 'Supportersinspraak' (2012 – 2013)

In juni 2013 lanceerde de vzw Eskabee 1935 het ‘Handboek Supportersinspraak’: hierin bundelt onze vereniging alle ideeën, richtlijnen en praktische tips om de modale voetbalfans zo veel mogelijk te laten participeren binnen het beleid van hun favoriete voetbalclub. Het handboek werd uitgebreid geconsulteerd door geïnteresseerde Vlaamse en Nederlandse voetbalfans en zette onze vzw op de Europese kaart. Een Franse vertaling kwam er door een gebrek aan financiële middelen echter nooit, wat toch een behoorlijke tegenvaller was.

Het handboek maakte deel uit van een door de Europese Commissie gefinancierd project: 'Improving football governance through supporter involvement and community ownership'.

De vzw Eskabee 1935 werkte hiervoor samen met Supporters Direct Europe, FAS(C), Coopburo en 8 buitenlandse fan-organisaties.

Handboek

Op 23 maart 2013 werd in het Radisson Blu Hotel in Antwerpen ook een workshop georganiseerd die kaderde in het project. Tijdens de presentatie werd niet alleen de toolkit voor het eerst voorgesteld, maar probeerden de organisatoren vooral om het thema van supportersbetrokkenheid bespreekbaar te maken. Met gasten als Ivo Belet (Europees parlementslid), afgevaardigden van de voetbalbond, journalisten, bestuurders van Eerste Klasse club ‘OH Leuven’ en een resem supportersafgevaardigden van allerhande clubs was dit een ideale gelegenheid om te discussiëren en debatteren.

De 3 aanwezige Engelstalige gasten (Kevin Rye, Stewart Dykes en Niamh O'Mahony - allen vertegenwoordiger van SD en gelinkt aan supporters-owned teams) vertelden over hun ervaringen met de SD-principes en zetten zo het belang van deze workshop extra kracht bij. Voor Eskabee 1935 spraken onze voorzitter André Bolsens en secretaris Hans Van den Nieuwenhof. Julien De Ridder voerde het woord voor FAS(C).

Zowel Eskabee als FAS(C) zorgden voor een vlekkeloze organisatie en kunnen terugkijken op een meer dan geslaagd internationaal evenement. In aanwezigheid van heel wat prominente gasten werd het thema van supportersbetrokkenheid bespreekbaar gemaakt in België.

Hoe kwam de samenwerking met Supporters Direct Europe tot stand?

Het verhaal van AFC Wimbledon sprak Eskabee in de zomer van 2010 onmiddellijk aan omwille van de gelijkenis met KSK Beveren. De Engelse club speelde net als onze club in Geel en Blauw en hun supporters verloren in 2002 hun club Wimbledon FC. De fans van Wimbledon FC richtten AFC Wimbledon op, een succesvolle club die toen (2010) in de ‘National Conference’ (5de afdeling) actief was na liefst 4 promoties. Op dit ogenblik (2016) speelt de club nog 2 trappen hoger, in de League 1 (3de klasse).

AFC Wimbledon werd gecontacteerd met de bedoeling een interview af te nemen teneinde onze vele volgers en sympathisanten aan te tonen dat er hoop was. We kregen echter veel meer dan een interview. WISA (Wimbledon Independent Supporters Association) bracht Eskabee in contact met Supporters Direct Europe, een organisatie die supporters bijstaat in hun zoektocht naar inspraak in het clubbeleid.

De talrijke contacten en meetings met Supporters Direct Europe en ervaren Engelse fan-owned voetbalclubs zoals AFC Wimbledon, FC United Of Manchester en Enfield Town FC beantwoordden de talrijke vragen. Hun hulp situeerde zich niet enkel in de creatie van een fan-owned voetbalclub, maar we kregen eveneens veel raad op financieel, commercieel, juridisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

Het 'eren en in leven houden van KSK Beveren', werd aangevuld met de creatie van een 'fan-owned' voetbalclub te midden en ten dienste van de lokale gemeenschap.

In juni 2013 bracht de vzw Eskabee 1935, in samenwerking met Supporters Direct Europe en de Europese Commissie, het 'Handboek Supportersinspraak' uit. In dit handboek poogt onze vzw de problemen van het Belgische voetbal in kaart te brengen, alsook onze bevindingen uit te dragen. Naast een algemene blik op het voetbal, vindt u in hoofdstuk 5 ook een meer gedetailleerde ontstaansgeschiedenis van onze club en vzw.

Contactgegevens

SD EUROPE

Niamh O'Mahony

Verantwoordelijke SD Europe
niamh.omahony@sdeurope.eu

Loukas Anastasiadis

Supporter Liaison Officer (SLO)
loukas.anastasiadis@sdeurope.eu

ESKABEE 1935

Jim Van de Vyver

Wens je hulp in het Nederlands of in het Frans? Souhaitez-vous des renseignements en Francais?
jim@eskabee.be

Websites

www.sdeurope.eu

www.supporters-direct.org