Eskabee 1935

VZW-werking

Vzw werking

Eskabee 1935, de supportersorganisatie die voetbalclub YB SK Beveren bestuurt

De vzw Eskabee 1935 werd in 2011 onder andere opgericht om de herinneringen aan de rijke geschiedenis van KSK Beveren levendig te houden en om de club te doen (her)leven, waarbij het voetbalplezier op en rond het terrein voorop staat. Om onze doelstellingen te realiseren zien wij een belangrijke rol weggelegd voor onze supporters, die dankzij het 'one fan, one vote' principe in grote mate het beleid mee zullen kunnen bepalen. Eskabee 1935 wil een visie promoten die de laatste jaren meer en meer aan belangstelling wint, door van de supporters terug de hoofdrolspelers te maken.

Supporters zijn de laatste decennia de melkkoe van de clubs geworden, wat in het recente verleden van KSK Beveren nog pijnlijk geïllustreerd werd: twee jaar nadat de fans van KSKB meer dan € 100.000 bijeen brachten om de ploeg van hun hart van de ondergang te redden, werd de club boven hun hoofden botweg verkocht en gedumpt. Gelet op hun inspanningen van de afgelopen jaren – en niet alleen op financieel gebied - hadden de hondstrouwe supporters eigenlijk als hoofdaandeelhouder moeten behandeld worden, maar eigenlijk werden ze nooit gehoord.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Eskabee 1935 is dan ook om een structuur te creëren waarbij de supporters wel gehoord worden, en zelfs mede-eigenaar van hun club worden, waardoor ze altijd mee kunnen beslissen over de toekomst van hun club. In het kader van deze missie werkt Eskabee 1935 sinds september 2010 samen met Supporters Direct, dat op diverse gebieden voor de nodige professionele ondersteuning zal zorgen. Deze samenwerking is uniek voor België, en Eskabee 1935 wil met dit project dan ook pionierswerk verrichten inzake supportersparticipatie bij voetbalclubs.

Momenteel zijn er enkele Belgische fan-organisaties die eveneens samenwerken met Supporters Direct Europe in hun zoektocht naar supportersinspraak in hun club, zoals Act As One (Royal Antwerp FC), GeelZwart (K Lierse SK), Socios Standard (Standard de Liège), ... Maar voorlopig zonder resultaat.

Mede-eigenaar worden van onze fan-owned voetbalclub YB SK Beveren

Sinds de opstart in 2011 kunnen supporters en sympathisanten lid – of mede-eigenaar − worden van de vzw Eskabee 1935. Een lidmaatschap kost € 25 per seizoen. Lid worden kan u via overschrijving op de clubrekening (BE51 1236 1039 4562 (BIC: CTBKBEBX) met uw naam, emailadres en 'lidmaatschap vzw Eskabee 1935' als mededeling), tijdens een ledenvergadering (cash), online op de Eskabee Fanshop of tijdens de thuiswedstrijden (cash).

Hoe wordt een fan-owned club bestuurd? Democratie, transparantie, goed bestuur en inclusiviteit zijn de belangrijkste bestuurlijke pijlers van de vzw Eskabee 1935. De vzw-leden worden op een constructieve manier betrokken bij het tot stand komen van de belangrijkste beslissingen in onze voetbalclub. Elke fan heeft een stem. One fan, one vote!

Wat betekent dit concreet?

 • Iedereen (supporters, bestuursleden, sponsors, …) betaalt zijn of haar lidmaatschap. U kan slechts 1 lidmaatschap verwerven. Wie het lidgeld (€ 25 euro / jaar) betaalt, wordt een mede-eigenaar van onze unieke club.
 • De vzw-leden kiezen het bestuur. De verkiezingen vinden om de 4 jaar plaats.
 • Leden kunnen zich kandidaat stellen om bestuurslid te worden.
 • Tijdens het seizoen worden 4 à 5 ledenvergaderingen georganiseerd waarbij de leden op een transparante manier worden geïnformeerd over het reilen en zeilen binnen onze club. Een belangrijk topic tijdens deze meetings zijn de financiële updates.
 • Tijdens de vergaderingen bespreken het bestuur en de leden op een constructieve wijze de toekomst van onze club, zowel op korte als op lange termijn.
 • Als vzw-lid kan u ook stemmen over supportersgerelateerde onderwerpen zoals ticket- en abonnementsprijzen, de prijs van het vzw-lidmaatschap zelf, de shirts, de kleuren en het logo, de clubnaam, de locatie, de veiligheid tijdens onze matchen, ...
 • Er zijn sportieve updates.
 • Stemrecht en geen stemplicht.
 • eder vzw-lid krijgt na de vergadering een verslag in zijn of haar mailbox. Indien u dus een vergadering niet kan bijwonen, krijgt u nadien de belangrijkste topics per email (of op aanvraag, per brief) toegestuurd. U kan eveneens een medelid een volmacht geven. Opgelet: Een aanwezig vzw-lid kan slechts 1 volmacht hebben. Dit om het 'one fan, one vote – principe' te beschermen.

Kan ik de trainer kiezen en helpen om de ploeg op te stellen?

Neen. Dit is niet het opzet van een fan-owned voetbalclub. Het democratisch verkozen bestuur kiest de trainersstaf. De trainer stelt de ploeg op. De sportieve cel trekt spelers aan. Het moet werkbaar blijven. Persoonlijke details - zoals bijvoorbeeld de verloning van speler X - behoren tot de privacy en worden niet aan de grote klok gehangen. Er wordt enkel gestemd over het algemene sportieve budget.

Moet ik als YBSKB-supporter en/of -sponsor lid worden?

Neen, het is geen verplichting. Ieder is hier vrij in. Wij raden het natuurlijk wel ten zeerste aan omdat een nog groter ledenaantal, zou leiden tot een nog correcter bestuur van onze club. Een vzw-lid is niet verplicht aanwezig te zijn op de ledenvergaderingen, hij of zij blijft mede-eigenaar van onze club. Maar, meer aanwezige leden leidt tot beter gedragen beslissingen.

YB SK Beveren is een fan-owned club en is vooralsnog de enige Belgische voetbalclub die voor de volle 100% wordt bestuurd door supporters. Onze pioniersrol had als resultaat dat de vzw Eskabee 1935 een aanspreekpunt werd voor talrijke Belgische en buitenlandse supporters en supportersorganisaties. En net zoals onze club werd bijgestaan door Supporters Direct Europe tijdens de opstart, zullen ook wij supporters helpen en adviseren wanneer zij inspraak wensen in het bestuur van hun club of wanneer zij een nieuwe club willen oprichten. Zowel nu, als in de toekomst.

Sociale doelen

De vzw Eskabee 1935 en haar voetbalclub YB SK Beveren is actief binnen; en staat ten dienste van onze lokale gemeenschap, de gemeente Beveren. Dit vertaalt zich niet alleen in onze aanwezigheid op jaarlijkse evenementen zoals de ijspiste op de Grote Markt gedurende de kerstperiode, beter bekend als ‘Eskabee On Ice’; of onze stand op de avondmarkt tijdens de Beverse Feesten. Onze vereniging zamelt eveneens jaarlijks geld in voor een goed doel of doelen. Iets waar onze vzw trots op is.

Een overzicht:

 • 2016 - 2017: De Brug (€ 500), een kruidenier in de Pareinlaan die kansarme gezinnen de kans geeft om kosteloos basisproducten te verwerven
 • 2015 – 2016: U-Nited Auti-voetbalclub VZW (€ 500), een vrijwilligersorganisatie die kinderen met autisme de kans geeft om in een aangepaste omgeving te kunnen voetballen. Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Deinze (€ 500), een organisatie die speciale zorgen voor ernstig gehandicapte kinderen aanbiedt.
 • 2014 – 2015: Vzw Boks (€ 400), een vereniging die onderzoek naar stofwisselingsziektes ondersteunt. Vzw Tarara (€ 400), een organisatie ter ondersteuning van kansarme gezinnen uit onze regio.
 • 2013 – 2014: Sint-Rafaelschool uit Beveren (€ 300) en VTS3 uit Sint-Niklaas (€ 300)
 • 2012 – 2013: Lindenlaanschool (€ 450) en Sint-Martinusschool (€ 450), beide uit Beveren
 • 2011 – 2012: Vzw ’t Vlot (€ 535): Deze vereniging komt op voor verdraagzaamheid, sociaaleconomische vooruitgang en welzijn binnen rechtvaardige structuren. Een van hun concrete acties is het ondersteunen van opleidingen in het Zuiden, door het financieren van school- en lesmateriaal in landen als Burkina Faso.
 • 2010 – 2011: Music For Life (€ 535): De opbrengst van deze actie ging toen naar het Rode Kruis-Vlaanderen, om iets te doen aan weeskinderen van AIDS-ouders.

Bestuursleden

André BOLSENS
voorzitter

andre@eskabee.be


Hans VAN DEN NIEUWENHOF
secretaris en GC

hans@eskabee.be


Sven VAN LANDEGHEM
penningmeester


sven@eskabee.be


Robin BECK
sportief verantwoordelijke

robin@eskabee.be


Dieter BOLSSENS
jeugdverantwoordelijke

dieter@eskabee.be


Jess VAN VOOREN
commercieel verantwoordelijke

jess@eskabee.be


Koen DE VUYST
website
 en magazine
koen@eskabee.be


Martine DE BACKER
horeca en evenementen

martine@eskabee.be


Chiele VAN BOGAERT
verantwoordelijke kledij

chielevb@eskabee.com


Jim VAN DE VYVER
supporterswerking, SD

jim@eskabee.be


Kris GEORGE
PR

kris@eskabee.be